Site- ul de date de nunta in Belgia


Site- ul de date de nunta in Belgia

A A Înregistrarea actelor de stare civilă străine Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare in România numai dacă sunt înregistrate în registrele de stare civilă române. Înregistrarea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează la locul ultimului domiciliu din România al solicitantului, iar cetăţenii români aflaţi în străinătate pot cere înscrierea acestor acte la misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul unde a avut loc evenimentul de stare civilă.

Site- ul de date de nunta in Belgia

În subcapitole distincte sunt prezentate procedurile de înscriere a extraselor actelor de naştere, căsătorie şi deces la Ambasada României la Bruxelles. În România, persoanele interesate pot afla informaţii utile privind actele de stare civilă consultând pagina de internet www.

Site- ul de date de nunta in Belgia

De pe acest portal, persoanele interesate pot afla informaţii în legătură cu procedura şi actele necesare pentru înregistrarea naşterilor, a căsătoriilor şi a deceselor, schimbarea numelui de familie sau a prenumelui pe cale administrativă, rectificarea actelor de stare civilă, eliberarea duplicatelor de pe actele de stare civilă, eliberarea livretului de familie sau informaţii legate de divorţul pe cale administrativă.

Totodată, site-ul www.

Site- ul de date de nunta in Belgia

Pechea nr. Serviciul de stare civilă eliberare certificate de naştere, deces sau căsătorie funcţionează în continuare în sediul din Bd. Mareşal Averescu nr.

Site- ul de date de nunta in Belgia

Programul serviciului de stare civilă din Bd. Principalele măsuri care… Vizita ambasadorului României în provincia Brabantul Flamand — 12 aprilie