Femei pentru o noapte cluj supraveghetor noapte (invatamant)


Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca — conform modelului pe care îl găsiți la secretariatul unității de învățământ; Declarația pe proprie răspundere, conform Legii Educației Naționale nr.

Pacientul ZERO în România a fost ales! Acesta va fi vaccinat în scurt timp

Declarație pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost și nu este urmărit penal — conform modelului care se găsește la secretariatul unității de învățământ. Copie legalizată act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; În cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii legalizate după documentele care atestă schimbarea numelui — certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; Copii legalizate după documentele care să ateste nivelul studiilor și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice pentru fiecare post pentru care candidatul își depune dosarul.

Cazier judiciar.

femei pentru o noapte cluj supraveghetor noapte (invatamant) Femeie de intalnire Mariee Loudeac

Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate femei pentru o noapte cluj supraveghetor noapte (invatamant) și psihică, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

Acesta va conține, în clar, numărul, data, numele și prenumele candidatului, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

femei pentru o noapte cluj supraveghetor noapte (invatamant) Dating Femei Burkina Faso

Curriculum vitae în format european care să ateste locurile de muncă în care a mai frecventat și studiile de specialitate, în format european www.

Va rugăm să lăsași și un număr de telefon scris pe prima filă a dosarului.

femei pentru o noapte cluj supraveghetor noapte (invatamant) Intelos dating site- uri

Persoana Intalnirea femeilor sterile contact este: Corina Cîmpan — secretar Pentru informații suplimentare puteți să ne contactați la telefon: — sau e-mail: defvedere.