Cercetarea omului Paris.


English Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului IIDO funcționează în cadrul Universității Crestine "Dimitrie Cantemir", ca o structură universitară de studii și cercetare având ca obiectiv principal promovarea drepturilor omului, cercetarea știintifică interdisciplinară în acest domeniu, în conexiune cu teoria și practica juridică, cu instrucția și educația Cercetarea omului Paris. Institutul îsi propune participarea la programe de cercetare naționale și internaționale, atragerea în activitățile sale personalități proeminente din domenii juridice și social politice cât mai variate pentru analiza profundă și aplicarea valorilor și principiilor fundamentale ale drepturilor și libertăților cetățenești, într-o societate întemeiată pe regulile democrației constituționale și ale statului de drept.

În domeniul de activitate al Institutului sunt cuprinse, în principal, activități de cercetare fundamentală în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, promovarea valorilor esențiale ale ființei umane, astfel cum acestea au fost consacrate în Constituția României, Convenția Europeană a Drepturilor Omului,Carta de la Paris pentru o nouă Europă,Declarația Universală a Drepturilor Omului, precum și în Cercetarea omului Paris.

matrimoniale cu fete din fagaras

numeroase documente internaționale. În Cercetarea omului Paris. sens, Institutul organizează conferințe naționale și internaționale în domeniul drepturilor omului, simpozioane, sesiuni de comunicări științifice și dezbateri pe diferite teme juridice de interes larg, participă la reuniuni științifice internaționale de profil.

Caut o femeie pentru nunta cu numarul de telefon Algerie

O preocupare constantă a Institutului este și educarea tinerilor cercetători, studenți, masteranzi și doctoranzi, în spiritul marilor valori ale drepturilor omului în lumea contemporană și implicarea acestora în cercetarea științifică, inclusiv, ca formatori în domeniul promovării drepturilor omului.

Dragoș Marian Rădulescu.

Badoo France Dating Site