Cercetarea drepturilor omului. Legaturi utile


Noutăți Conform Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, idealul fiinţei umane libere poate fi realizat doar creând condiţii favorabile pentru ca fiecare cetățean să se bucure pe deplin de drepturile sale economice, sociale şi culturale DESC.

Site- ul gratuit de dating 33 Badoo fete de la tara pt casatorie

ONU a formulat o serie de îngrijorări privind DESC în Republica Moldova, acestea fiind legate de dreptul la sănătate, educație, securitate socială, muncă, trai adecvat. De ce s-a produs acest declin?

Site- ul gratuit de dating prin astfel de caut baiat tanar tălmaciu

În mare parte, respectarea drepturilor omului în Republica Moldova este afectată de evoluția nesatisfăcătoare a cheltuielilor publice. Prin urmare, Cercetarea drepturilor omului drepturilor omului în procesul bugetar public și Cercetarea drepturilor omului eficientă a cheltuielilor Cercetarea drepturilor omului în scopul consolidării DESC ar reprezenta un imperativ pentru cercetarea științifică din Republica Moldova.

Academia de Studii Economice din Moldova își propune, prin proiectul național câștigat spre finanțare, să rezolve următoarea problemă de cercetare: dezvoltarea și aplicarea cadrului metodologic privind evaluarea și monitorizarea DESC în Republica Moldova în corespundere cu recomandările instituțiilor internaționale specializate, astfel încât mecanismele și tehnicile de eficientizare a cheltuielilor publice și bugetare a DESC, elaborate în cadrul proiectului, să asigure consolidarea respectării, protejării și aplicării acestor drepturi.

Proiectul va urmări să argumenteze ipoteza conform căreia eficientizarea cheltuielilor publice prin prisma problematicii drepturilor omului și bugetarea acestora reprezintă unul dintre cele mai puternice Cercetarea drepturilor omului de protejare a DESC. Un alt rezultat planificat al proiectului este elaborarea și aplicarea sistemului de indicatori de evaluare și monitorizare a respectării DESC în Moldova.

Femeile datand din 79 Intalnirea femeilor marocane frumoase

Lipsa sistemului de indicatori specializați în problematica drepturilor omului este menționată frecvent de cele mai importante instituții Cercetarea drepturilor omului preocupate de acest subiect ONU, Aceste tehnici, instrumente și mecanisme, fiind implementate la nivelul instituțiilor publice specializate, vor contribui la dezvoltarea capacităților de matrimoniale oglinda campina ph a acestora.

Proiectul urmărește atingerea următoarelor obiective: dezvoltarea cadrului metodologic privind evaluarea și monitorizarea DESC în RM; elaborarea, promovarea și aplicarea sistemului de indicatori de evaluare Cercetarea drepturilor omului DESC; evaluarea dimensiunii financiare a DESC în Republica Moldova prin analiza cheltuielilor publice; consolidarea DESC prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice și integrarea acestora în procesul bugetar; diseminarea rezultatelor.

Complexitatea problematicii aferente DESC și integrării acestora în procesul bugetar public va fi cercetată utilizând modelarea econometrică, metodele statistice și simulări. Acest fapt oferă posibilitatea reflectării pronunțate în cercetare a aspectelor regionale, locale și rurale aferente DESC.